İbrahimçayırı Mahallesi, 80 ada, 4 nolu parseliin bir kısmının “Özel Eğitim Alanı” olarak planlanması

İbrahim Çayırı Mahallesi, 80 ada, 4 nolu parsel için;

İbrahimçayırı Mahallesi, 80 ada, 4 nolu parselin yaklaşık 6.550 m² si Emsal:1.00, Yençok:18.50 metre yapılaşma koşullarında “Özel Eğitim Alanı” olarak planlandığı ve özel eğitim alanının batısında bulunan 10 metrelik yol aksında düzenleme yapılşeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 14667,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 14668,7) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/41 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
247 kez görüntülendi