Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada, 30 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada, 30 nolu parsel için;

Parselin kullanım kararı “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” olarak değiştirilmiştir. Yapılaşma koşulları ise Emsal: 0.30, Yençok: 6.50 metre olarak planlanması  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,8) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,10) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/143 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ