Hitit Üniversitesi Öğrencileri Kamil Öcal, Erkan Temel ve Öğretim Görevlisi Recep Çakar Ziyaret (13.05.2019)