Hasan Paşa Halk Kütüphanesi plan değişikliği

 

Bahçelievler Mahallesi, 481 ada, 1 nolu parsel için

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih E.55995 sayılı yazılarında halen hizmet vermekte olan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi hizmet binası için yapılan deprem tahkiki sonucunda binanın ekonomik ömrünü tamamladığı ve yerine günümüz şartlarına uygun bir kütüphane yapılabilmesi için en az 600 m² lik bina oturum alanına ihtiyaç olduğu belirtilerek yazıları ekinde bulunan imar planı değişikliğinin onaylanması istenilmektedir.

Bahçelievler Mahallesi, 481 ada, 1 nolu parselin Halk Kitaplığı olan plan fonksiyonunun Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Kütüphane) olarak değiştirildiği, batı cephesinde bulunan 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin kaldırıldığı,

Güney cephesinde bulunan 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin ise 5 metreye çıkartıldığı, diğer cephelerde bulunan yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapılmaması  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 5793,68) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,80) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 36 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2020
282 kez görüntülendi