Gülabibey Mahallesi, 913 ada 1 ve 2 nolu parsellerde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 913 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik;

Plana konu; Gülabibey Mahallesi, 913 ada 1 ve 2 nolu parsellerin TAKS, KAKS, Yençok ve Kat adedi gibi yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan konut alanı olan plan fonksiyonunun “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirildiği ve plan notlarına “söz konusu alanda birden fazla parsel olması durumundan komşu parsele yapı yaklaşma mesafesi 3 metredir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,45) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,53) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 210 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Aralık 2018
256 kez görüntülendi