Gülabibey Mahallesi 4731 ada 2 parsel

Gülabibey Mahallesi 4731 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 2 kat düzenlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19273218) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19608961) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 75 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
246 kez görüntülendi