Gülabibey Mahallesi, 4001 ada 206 nolu parsel, 294 ada 171 nolu parsel ile yakın çevresi ve Çepni Mahallesi 4555 ada 1 parsellerde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4001 ada 206 nolu parsel, 294 ada 171 nolu parsel ile yakın çevresi ve Çepni Mahallesi 4555 ada 1 parsel için;

Çepni Mahallesi 4555 ada 1 nolu parsel Emsal: 3.00 yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı olarak planlanmış olup plan notlarına bu alanda emsal değerinin % 80’e kadarı konut olarak kullanılabilir. Şeklinde plan notu eklenmesi;

Gülabibey Mahallesi, 4001 ada 206 nolu parsel, 294 ada 171 nolu parsel isabet ettiği bölgede imar planları revize edilmiş ulaşım yolları ve kullanım kararı yeniden düzenlenmesi;

Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütün olup detaylı yapılaşma koşulları, plan notları ve kullanım kararları plan paftasında gösterilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,69) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,75) teklifi,   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.08.2018 tarih 155 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.08.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Ağustos 2018
487 kez görüntülendi