Gülabibey Mahallesi, 2433 ada güneyinde yol düzeltmesi

Gülabibey Mahallesi, 2433 nolu yapı adasının güneyinde planlı bulunan 7 metrelik yaya yolunun topoğrafik nedenler ve kamu yararı göz önünde bulundurarak park alanına dâhil edilmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19619743) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19540670) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE 06.07.2021 tarih ve 119 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Temmuz 2021
83 kez görüntülendi