Gülabibey Mahallesi, 2128 ada 10 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2128 ada 10 nolu parsel için;

Gülabibey Mahallesi, 2128 ada 10 nolu parselinin A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında Resmi Kurum Alanı (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü) olarak işaretli bulunan alanın kuzey kısmının yaklaşık 4000 m² sinin “Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Alanı)” olarak işaretlendiği ve yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 10 metre olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,82) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.01.2019 tarih 10 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.01.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

14 Ocak 2019
187 kez görüntülendi