Gülabibey Mahallesi, 1702 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1702 ada, 2 nolu parselin “Aile Sağlığı Merkezi” korunarak Yençok: 6 kat, Emsal:1.60 olarak düzenlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19275897) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19293997) teklifi,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 170 sayılı BMK kararı Meclisce onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

 

15 Aralık 2020
229 kez görüntülendi