Gülabibey Mahallesi 1034 ada 125 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi 1034 ada 125 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden ve yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19609579) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19322362), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 10.06.2020 tarih 50 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  15.06.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Haziran 2020
269 kez görüntülendi