Eylül 2020 Toplantı Duyurusu

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Eylül ayı olağan toplantısı;

04/09/2020 Cuma günü saat 15:00’da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

04/09/2020 Cuma günü saat 15:00’da

 

  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği 2019 YILI BİRLİK FAALİYET RAPORUNUN” hakkında 27/08/2020 tarih ve 106 sayılı yazının okunup oylanması.

 

  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2019 BÜTÇE YILI BİRLİK KESİN HESABININ” 27/08/2020 tarih ve 107 sayılı yazının okunup müzakeresi.

 

  • Çorum Belediye Başkanlığının İlgi: 97468859-599-E.17226 sayı 13.07.2020 tarihli yazısına istinaden, Birliğimize ait sahada çalışma yapılabilmesi için Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisince, Çorum Belediyesine yetki verilmesi hususunda; İlgili yazının okunup oylanması.
31 Ağustos 2020
407 kez görüntülendi