EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.10.2014 Çarşamba günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO

E V   R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 08.10.2014 TOPLANTI NO: 10 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 30.09.2014 2583

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM   MÜD.

5 Adet Yeni Müdürlük için Kadro İhdası.
2 24.09.2014 600

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Başkan Yrd. Turhan Candan ve Ziraat Müh. Gökhan   Mesci’ nin yurtdışı görevlendirilmeleri.
3 18.09.2014 5077

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gülabibey Mahallesinde gayrimenkul trampası.
4 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi 3368 ada 252, 253, 254, 255, 259,   260, 261, 262, 263, 264 nolu parsellerde plan değişikliği.
5 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mevki, 147 ada, 4 nolu parselde plan   müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği.
6 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

İbrahim çayırı Mevki, 2598 adanın doğusunda plan   müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği.
7 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 2438 Ada, 1 Parselde 1 adet trafo   yeri belirlenmesi.
8 01.10.2014

İMAR KOMİSYONU

Sıklık Mevki, 163 ada, 10 parselde plan   müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu.
9 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 1895 ada ve güneyinde plan   müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği.
10 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Tavukluk Mevki, 3625, 538 adalarda plan   müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar   planı revizyonu.
11 01.10.2014

İMAR KOMİSYONU

Yaydığın Mevki, 175, 176, 178, 179, 186 adalarda   plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli   uygulama imar plan değişikliği.
12 20.08.2014

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 519 Ada, 1   Parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
13 29.09.2014

İMAR KOMİSYONU

Bahçelievler Mahallesi, 527 adanın kuzeyinde yer   alan ve Beyaz Park olarak bilinen alanda Belediyemizce ihale yöntemi ile plan   müellifine hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Uygulama imar   planı değişikliği.
14 02.10.2014 2234

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İller   Bankası A.Ş. den kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
15 02.10.2014 2236

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin 2015- 2019 Yılları Stratejik Planı.
 

 

 

Muzaffer   KÜLCÜ

Belediye   Başkanı

06 Nisan 2017
184 kez görüntülendi