EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.10.2015 Perşembe günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 08.10.2015 TOPLANTI NO: 10 / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 28.09.2015 18

KENT KONSEYİ

Kent Konseyi Toplantı tutanağının Meclise sunulması.
2 30.09.2015 2951

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 117 nolu kararına itiraz.
3 30.09.2015 2952

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 114 nolu kararına itiraz.
4 05.10.2015 2980

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Satın alınması.
5 05.10.2015 579

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Saraybosna’ da Kırtasiye Malzemesi ve Okul Çantası dağıtımı organizasyonu ve İnceleme gezisi.
6 30.09.2015 2255

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım isale hattı projesi yapımı işi.
7 05.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 153 ada, 87 nolu parselde plan değişikliği.
8 05.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Köprüalan Köyü 106, 107, 273 ve 274 nolu parsellerde plan değişikliği.
9 05.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 40 pafta, 270 ada ve çevresini kapsayan yaklaşık 2 hektarlık alanda plan değişikliği.
 

 

 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
187 kez görüntülendi