Çorum Adı

Çorum adının bugünkü konuma geçişinin öyküsü çeşitlidir. Önceleri kent büyük bir zelzele ve sel felaketine uğramış, yer ila yeksan olmuştur. Bundan sonra kent halkı İslam dinini kabul etmiş, ancak Danismend Ahmet Gazi’nin kuşatması sırasında Bizans valisi Nestor ile anlaşan yerli halk bu kez Hristiyan dinini kabullenerek, Ahmet Gazi’ye oyun oynamışlardır. Sel ve zelzele felaketinin gelişiyle ilgili bir yakıştırma yapılarak yerli halka CÜRÜMLÜ adı verilmiştir. Daha sonra isim ÇORUMLU olarak değiştirilmiştir.

 

Bir başka öykü ise; Danişmend Ahmet Gazi’nin fetihten sonra Çorum ve havalesine Türkmenlerin Alayuntlu neslinden oymağını, reisleri İlyas Bey’le yerleştirdiği ve Çorumlu adının daha sonra Çorum olarak değişmesi sonucu ilin isminin kalmış olmasıdır.

 

Evliya Çelebi’ye göre ise kentin adının Çoğu-Rum ve Çevri-Rum deyişlerinin değişmesi sonucudur. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi sonrası, Türkmen boylarının Çorum ve yöresini otlak ve yayla olarak kullanması, yerli halkı(genelde hristiyandır) göçe zorlamış olması Evliya Çelebi’yi bir bakıma haklı çıkarır gibi olmaktadır. Çorum’a yerleşen Türkmen Boylarının en önemli işlevlerinden birisi 1. ve 2. haçlı seferlerine karşı koymaları ve haçlı ordularını hırpalamış olmalarıdır.