Çorum Kentsel Sit ve Etkileşim Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı

Ankara II Numaralı  Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun  21.02.2017 tarih 2473 sayılı kararı ile onaylanan  Kentsel sit alanı ve  Etkileşim geçiş alanı için   belediyemiz tarafından hazırlattırılan 1/5000 ölçekli  koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı revizyonu imar planı  07.08.2020 tarih ve 95 Sayılı  Belediye meclis kararı ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.10.2020 tarih ve 656 sayılı kararı uygun bulunmuştur.

Onaylı plan; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  25.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda  askı-ilana çıkarılmıştır.

25 Kasım 2020
871 kez görüntülendi