Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2479 adanın bir kısmı için hazırlanan plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2479 adanın bir kısmı için;

Parsellerin Ticaret Alanı olan kullanım kararının Ticaret – Konut Alanı olarak değiştirildiği ve plan notlarına zemin katlarda ticari kullanımlar yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde   hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,12) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,14) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.05.2018 tarih  05/90sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.05.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

07 Mayıs 2018
181 kez görüntülendi