Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 136 ada 24 nolu parselde plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 136 ada 24 nolu parsel için;

Karakeçili Mahallesi, 136 ada 24 nolu parsellerin bir kısmının Orta Okul Alanı olarak planlandığı ve otopark alanları önerilmesi şeklinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,34) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,39) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.05.2018 tarih  05/89 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.05.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

07 Mayıs 2018
472 kez görüntülendi