Çoraklık Mevki 2257 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2666 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

 

 

Çoraklık Mevki 2257 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2666 ada, 1 nolu parsel, aralarında bulunan yaya yolu ve çocuk bahçesi alanının bir kısmı (yaya yolu olarak kullanılan kısım), ASM planlı alanın güneyindeki yaya yolu katılarak “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Emsal= 1.20 ve Yençok= 5 Kat yapılanma koşulları getirilmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri güneyde 15m batı cephesinde 7 metre diğer cephelerde 5 metre olarak belirlenmiştir. Planlama alanının kuzey doğusunda bulunan aile sağlığı merkezi yeniden planlanmış ve sosyal tesis alanı ile arasındaki yol- park alanı iptal edilmiştir. Ayrıca çocuk bahçesi olarak planlı kısmın sınırı bir önceki plandaki şekline dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19011543) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19165852) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2020 tarih 122 sayılı Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2020
247 kez görüntülendi