Çoraklık Mahallesi, 3594 adada yapı yaklaşma mesafesinde değişiklik

Çoraklık Mahallesi, 3594 ada için;

Çoraklık Mahallesi, 3594 adanın yapı nizamı ve kat adedinde değişiklik yapılmamış olup 3594 adanın doğusunda yer alan 7 metrelik imar yoluna olan yapı yaklaşma mesafesi yolayüz olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,20) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,25) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/54 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Mart 2018
536 kez görüntülendi