Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsellerde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsel için;

Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parselin A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunda, Taks ve Emsal değerlerinde değişiklik yapılmadığı, Yençok değerinin 27.00 metre, doğu cephesinde bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 13.00 metre, batı cephesinde bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 11.00 metre olarak değiştirildiği ve diğer cephelerde bulunan yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmadığı, ek olarak plan notlarına “Söz konusu alanın zemin katında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut alanı olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi   şeklinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,34) değişikliği,,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.03.2019 tarih 37 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.03.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mart 2019
182 kez görüntülendi