Çomarbaşı Mevkii, 141 ada 84 parsel

Çomarbaşı Mevkii, 141 ada 84 parselde; Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı kararı ve yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşmaya ilişkin tüm hususlar aynı kalmak üzere güney batı kısmından bir miktar alanın yol olarak belirlenmesi kalan kısımda yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19917951) değişikliği ve “Söz konusu alanda inşaat alanı yola terkten önceki alan üzerinden hesaplanacaktır” şeklinde plan notu ve parselin KDKÇA olarak belirlenmesi şeklinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 19022753), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 82 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

08 Temmuz 2020
462 kez görüntülendi