Çepni Mahallesi, 835 ada 2 nolu parselde plan değişikliği

üzerinde yapılan plan değişikliği ile kullanım kararı mevcut kullanımı dikkate alınarak “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Yurt-Kuran Kursu Alanı)” olarak düzenlenmiştir. Yapılaşma koşulları ise E=2.00, Yençok=5 Kat olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri ise kuzey cephesinden 7 metre, diğer cephelerinde ise 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi şeklindeki  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” (UİP-19605850), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 174 sayılı BMK kararı Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Aralık 2020
323 kez görüntülendi