Çepni Mahallesi, 4895 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

in trafo alanı olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak planlanmış, 4895 adanın doğusunda yer alan park alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 70 m² lik kısmı ise trafo olarak planlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Park ve Cami Alanı kullanım kararı getirilen alanlarının sınırı yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19189143) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19264942) teklifi,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 168 sayılı BMK kararı Meclisce onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Aralık 2020
208 kez görüntülendi