Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Çepni Mahallesi, 4389 ada, 1 nolu ve 468 ada, 1 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4389 ada, 1 nolu ve 468 ada, 1 nolu parseller için;

Çepni Mahallesi 4389 ada, 1 nolu ve 468 ada, 1 nolu parsellerin arasında kalan kısımda dere ıslah projesi yapılmakta olduğu ve yapılan çalışmalar neticesinde imar yolunun daraldığı bu durumun ulaşım bakımından ileride sorun teşkil edeceğinden hareketle talep edilen imar planı değişikliğinde imar yolu genişletilmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,46) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,50) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/144 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ