Çepni Mahallesi 352 ada, 193 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi

 

 

Çepni Mahallesi 352 ada, 193 parsel üzerinde “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yer aldığı alanda İl Sağlık Müdürlüğünce kurumumuza iletilen “1/000 Uygulama İmar Planı değişikliği” teklifinde; Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 parselin karayolundan cephe alan 15 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin korunmak kaydıyla, parselin kuzey- batı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafeleri 10 metreden 5 metreye düşürülmesi şeklindeki  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” (UİP; 19265379), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2020 tarih 119 sayılı BMK kararı Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2020
293 kez görüntülendi