Çepni Mahallesi, 352 ada 178 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Otobüs Terminali olarak planlı kısımlar

Çepni Mahallesi, 352 ada 178 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Otobüs Terminali olarak planlı kısımların sınırları mahallinde duruma göre imar planında düzenlenmiştir. Ayrıca 352 ada 178 nolu parselin güneybatısında yer alan kavşak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.03.2020 tarih 75180 sayılı yazıdaki talebi üzerine imar planından kaldırılması şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19861126) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19532562),  değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 76 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
258 kez görüntülendi