Çepni Mahallesi 2798 ada, 5- 6 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi 2798 ada, 5- 6 nolu parseller için:

2798 ada, 5 ve 6 parselin Turistik Tesis Alanı (OTEL) olan kullanım kararı TİCK (Ticaret- Konut Alanı) olarak değiştirilmiş yapılaşma koşulları ise Ayrık Nizam 8 Kat, Taks : 0.30 Kaks : 2.40 olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Plan Notlarına; “Parsellerin zemin katı ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” plan notu eklenmesi Şeklinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19023598) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19974015), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince oy birliğiyle 07.10.2020 tarih ve  139 sayılı  Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  26.10.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

05 Kasım 2020
406 kez görüntülendi