Çepni Mahallesi 1265 ada 1 parsel ve yakın çevresi

Çepni Mahallesi 1265 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yaklaşık 62 dekarlık Park olan kullanım kararının Park ve Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (Nazım İmar Planı (NİP; 19203999) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19651599)  değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 74 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
227 kez görüntülendi