Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Celilkırı Köyü, 152 ada, 125 nolu parselde plan değişikliği

Celilkırı Köyü, 152 ada, 125 nolu parsel için;

152 ada, 125 nolu parsel “Belediye Katı Atık Değerlendirme Tesis Alanı” olan kullanım kararı korunmuş, 100 metre olan yapı yaklaşma mesafeleri 10’ar metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 28429,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 28430,1) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/142 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ