İmar Planı Değişikliği

Geri
Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları planla kadastro arasındaki kayıklığın giderilmesi

Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları içerisinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için; Planda Devamını oku…

Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parselde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma Devamını oku…

Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parsellerde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parseller için; Plan fonksiyonlarında değişiklik yapılmadığı, yapı yaklaşma mesafelerinin yollardan ve komşu Devamını oku…

Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi 65 hektarlık plan revizyonu

Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 65 hektarlık alan  için; İlgili Devamını oku…

Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik Devamını oku…

Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması

Çepni Mahallesi, 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu parseller için; 835 ada 23, 24, 25, 26, 27 nolu Devamını oku…

Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsellerde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parsel için; Çoraklık Mahallesi, 2487 ada 11 nolu parselin A karne gurubuna sahip plan Devamını oku…

Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parsellerde plan değişikliği

Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parseller için; Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parsellin yapılaşma koşullarında (kat Devamını oku…

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parsel için; 4401 ada 1 parselin kuzeyinden Q400’lük ishale hattı geçtiği ve hattın plan Devamını oku…