İmar Planı Değişikliği

Gülabibey Mahallesi 1034 ada 125 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden ve yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar...
Bahçelievler Mahallesi 189 ada, 7 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden 4 metre, yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım...
Ulukavak Mahallesi, 3395 ada, 1 nolu parselin BHA (Belediye Hizmet Alanı) olan kullanım kararı Cami olarak değiştirilmiş, parselin yapı yaklaşma mesafesi tüm cephelerden 5.00 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP;...