İmar Planı Değişikliği

Geri
Tepecik Mahallesi, 66 pafta, 851 ada, 4 parsel ve civarında 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

  Tepecik Mahallesi, 66 pafta, 851 ada, 4 parsel ve civarı için  hazırlanan: Teklif plan değişikliği dosyasında: Onaylı Nazım planda Devamını oku…

Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada, 56 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 2322 ada, 56 parsel için  hazırlanan: Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama plan notu değişikliği ile “Sanatsal faaliyetlerin alanda icra Devamını oku…

Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

Çorum İli, Merkez İlçesi, Sarımbey Köyü, 109 ada, 71, 72, 73, 311 ve 312 nolu parseller için plan müellifi tarafından Devamını oku…