İmar Planı Değişikliği

Kuruçay Köyü, İbrahimçayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Silmkent olarak anılan yaklaşık 230 hektarlık alan için müellifi tarafından hazırlanan, Revizyon Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Planlama alanına ilişkin 07.08.2020 tarih 99...
E=0,10 Yençok=6,50 metre yapılanma koşullarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim (Güneş Enerjisi Santrali) olarak planlanmıştır. Parselin doğusunda ve kuzeyinde 10 metre genişlikte yaya yolu planlanmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri Kuzey cephesinde 15 metre, diğer cephelerde ise 5 metre olarak belirlenmiştir. 1/1000...
Ulukavak Mahallesi 1691 ada 3 parsel Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma koşullarında Ticaret- Konut Alanı (TİCK), 9 nolu parsel ise Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Plan notlarına; “Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlı kısmın...