İmar Planı Değişikliği

    Çoraklık Mevki 2257 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2666 ada, 1 nolu parsel, aralarında bulunan yaya yolu ve çocuk bahçesi alanının bir kısmı (yaya yolu olarak kullanılan kısım), ASM planlı alanın güneyindeki yaya yolu...
    Yaydiğin Köyü 168,111 ve 112 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 174 hektarlık alan1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında; Planlama alanındaki Jeolojik Açıdan uygun olmayan alanlar ile mera vasıflı parsellerin bulunduğu alandaki daha önceki plan kararları kaldırılmıştır. Bu alanlar...
    Yapılanma koşulu Yençok =10.50 metre olmak ve ilgili yapımcı kuruluş ve belediyece belirlenecek proje doğrultusunda olmak üzere Ulukavak Mahallesi 2261 adanın güneyinde yer alanın bir kısmı ile Gülabibey Mahallesi, 271 Ada, 304 parselin batısında kalan alan “ Semt...
    Çepni Mahallesi 352 ada, 193 parsel üzerinde “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yer aldığı alanda İl Sağlık Müdürlüğünce kurumumuza iletilen “1/000 Uygulama İmar Planı değişikliği” teklifinde; Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 parselin karayolundan cephe alan...