İmar Planı Değişikliği

Geri
Çepni Mahallesi, 352 ada 193 parselde (Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi) plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 352 ada, 193 nolu parsel için ; 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile yürürlükteki nazım imar planında Devamını oku…

Karakeçili Mahallesi 7,8 hektarlık alanda plan notu değişikliği

04.03.2008 tarih ve 04 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan 7,8 hektarlık plan değişikliği sınırının tamamı için ; Karakeçili Devamını oku…

Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parselde  plan değişikliği

  Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parsel  için; Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parselde  Devamını oku…

Varinli Caddesi Ticaret-Konut Alanı olarak planlanması

Ulukavak Mahallesi 674 ada 38 nolu parsel ve Varinli Caddesi için; 674 ada 38 nolu parselin konut olan kullanım kararının Devamını oku…