geldanlagen

İhale İlanı

BAKIRCILAR ARASTASI TADİLAT YAPIM İŞİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bakırcılar Arastası Tadilat Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler...
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 Etap Semt Sahaları Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN...
Z KÜTÜPHANE YAPIM İŞİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Z Kütüphane Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...
 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait,  Ayarık Mahallesinde bulunan imar planında 2 kat konut alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif  Artırma Usulü ile hazırlanan...
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Benzin Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN...