Arşiv

YERALTI OTOPARKI VE BEDESTEN UYGULAMA PROJE HİZMET ALIMI ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Uygulama Proje Hizmet Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP...
BARİYER ALIMI ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bariyer Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :...
BEBEK BATTANİYESİ ALIMI ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bebek Battaniyesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:...
15 TEMMUZ HÜRRİYET PARKI TUVALETLERİ TADİLAT YAPIM İŞİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 Temmuz Hürriyet Parkı Tuvaletleri Tadilat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda...
 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Merkez Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 231’de Fen İşleri Müdürlüğü eski şantiye sahası olan imar planında Hitit Üniversitesi Yerleşke Alanı işaretli alanda atıl durumda bulunan yapıların yıkılması ve binaların enkazından...
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Gülabibey Mahallesi, Milönü Caddesi, No:1 adresinde bulunan Sancaktar İş Merkezinde aşağıda nitelikleri belirtilen 3 adet işyeri her biri ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden...
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen ilçe minibüs yazıhaneleri, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Açık Teklif...
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen otobüs yazıhaneleri, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Açık Teklif Arttırma...
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tretuvar Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...
Çomarbaşı Mevkii, 141 ada 84 parselde; Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı kararı ve yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşmaya ilişkin tüm hususlar aynı kalmak üzere güney batı kısmından bir miktar alanın yol olarak belirlenmesi kalan kısımda yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi şeklinde...
Tepecik Mahallesi 851 ada, 4 parselin; diğer tüm kararlar aynı kalmak üzere yalnızca fonksiyon kararının değiştirilerek “Eğitim Tesisi Alanı” olarak belirlenmesi BHA” planlı kısma ilişkin diğer tüm diğer hususlar aynı kalmak üzere ; “Belediye hizmet alanı (idari sosyal ve kültürel...
Çoraklık Mahallesi, 2257 nolu adanın doğusunda bulunan 12 metrelik yolun (M. Akif Ersoy 17. Sokak) imar planındaki aksı ile zeminde ki akslarının farklı olduğu, bu nedenle yol aksının zemindeki aksa göre düzenlendiği, 12 metrelik yol (M. Akif Ersoy 17. Sokak)...
Üçtutlar Mahallesi, 124 ada 1 nolu parselin plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan bölümünün Cami ve Yol işaretli olduğu, Fatih Caddesinden yeni açılacak 25 metrelik yola bağlantıların daha güvenli ve kontrollü olması için 124 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 10...
Tepecik Mahallesi 2068 ada 1 parselin yaklaşık 4.260 m²’si Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmış, kalan kısmın yapılaşma koşulları Emsal:0.80 Yençok: Serbest Konut Alanı olarak korunmuştur. Ayrıca 2068 nolu adanın çevresinde yer alan imar...
Çöplü Mahallesi 4341 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Emsal: 1.00 Yençok: 11.50 metre olarak düzenlenmiştir. 4341 ada sınırları Karayolları Kamulaştırma sınırına göre revize edilmiştir. Ayrıca parselin güneyinde...
Çepni Mahallesi, 352 ada 178 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ve Otobüs Terminali olarak planlı kısımların sınırları mahallinde duruma göre imar planında düzenlenmiştir. Ayrıca 352 ada 178 nolu parselin güneybatısında yer alan kavşak Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.03.2020 tarih...
Gülabibey Mahallesi 4731 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Bitişik Nizam 2 kat düzenlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19273218) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19608961)...
Çepni Mahallesi 1265 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yaklaşık 62 dekarlık Park olan kullanım kararının Park ve Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (Nazım İmar Planı (NİP; 19203999) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı...