Büğet Köyü, 344 ada, 61, 217 ve 218 nolu parsellerde Üniversite Alanı Revizyon İmar planı

 

Buget Köyü, 344 ada, 61, 217 ve 218 nolu parseller için:

Büğet Köyü, 344 ada, 61, 217 ve 218 nolu parsellerin tamamının Üniversite Alanı (Emsal:1.00) olarak işaretlendiği ve paftasında yapılaşmaya ilişkin plan notları bulunduğu,

344 ada 217 nolu parselin batı kısmında Belediyemize ait su kuyularının bulunduğu bölgenin Belediye Hizmet Alanı (Su Kuyusu) olarak işaretlendiği,

Devlet Su İşlerinin 06.10.2018 tarih 686845 sayılı cevabi yazılarına istinaden alanın doğusundan ve güney doğusundan geçmekte olan dereler plana işaretlenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19168806) ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP; 19945043) ve değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.03.2020 tarih 37 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mart 2020
644 kez görüntülendi