Belediyemizde şeffaf yönetim

Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaadi olan ‘Şeffaf yönetim’ sözü, Belediyemizin tüm faaliyetlerinde uygulanıyor. Belediyemizin performans planı, stratejik yönetim faaliyetleri, ihale ve satın alma raporları, meclis kararları, sosyal yardım ve hizmet raporları, mali rapor ve tablolar internet sitesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor.

“Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını uygulayacağım” sözüyle göreve gelen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, ortaya koyduğu vizyon ve misyonunu yaptığı uygulamalarla hayata geçirdi. Belediyenin tüm faaliyetlerini katılımcı yönetim anlayışı ile hayata geçiren Başkan Aşgın, hizmette adalet ve eşitliği esas alıyor.

Şeffaf ve hesap verebilir olmak adına yeni bir uygulama başlatan belediyemiz, mali tablo ve raporları, ihale ve satın alma raporlarını, sosyal yardım ve hizmet raporlarını, performans planını, stratejik yönetim faaliyetlerini ve meclis kararlarını belediyemizin resmi internet sitesindeki www.corum.bel.tr  web adresinden yayınlıyor.

Belediyemizin web sitesini ziyaret edenler, Belediyenin bütçe ve bilançosunu en detaylı haliyle mali raporlar bölümünde görebiliyor. Burada, mali tablolar,  mali raporlar ve ihalelerle ilgili bilgiler 3 aylık periyotlar halinde yer alıyor. Müdürlüklerin gelir-gider bilgileri de detaylı bir şekilde belediyemizin web sitesinden yayınlanıyor.  Ayrıca sosyal yardım ve faaliyetleri ve bununla ilgili yapılan ödemeleri kalem kalem görülebiliyor. Stratejik planlar, performans programları, faaliyet raporları ve bunlarla ilgili bütçelere de isteyen herkes ulaşabiliyor. Geçmişe dönük meclis kararları ve toplantı gündemleri de “Şeffaflık ve hesap verebilirlik” ilkesi dahilinde web sitesi üzerinden sunuluyor.

Katılımcı yönetişim anlayışı ile hizmette adalet ve eşitliği esas alan, şehrin tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine sahip çıkan, yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, kaliteli belediyecilik hizmetleri sunmayı misyon edindiklerini belirten Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vizyonumuz; kardeşlik, huzur ve barışın şehri olan ilimizi, ulusal ve uluslar arası ölçekte değer üreten model belediye haline getirmek” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren belirledikleri temel değerlerden taviz vermeden hizmet ettiklerini açıklayan Başkan Aşgın, “Kamu yararını gözetmek, hukuka ve etik değerlere uymak, adil ve tarafsız olmak, şeffaf ve hesap verebilir olmak, hemşeri memnuniyetine öncelik vermek, kaynakları etkin ve etkili kullanmak temel değerlerimiz içerisinde yer almaktadır. Çorum’un hemşehrilerimizle birlikte, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı ile yönetmeye devam edeceğiz. Belediyemizin web sitesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla bahsi geçen konularda tüm kamuoyunun, söylenti, varsayım ve yorumlarla değil; somut belgelere bakarak objektif bilgi edinmelerini sağlıyoruz” dedi.

21 Eylül 2020
411 kez görüntülendi