Belediye gönüllere dokunmaya devam ediyor

Çorum Belediyesi, Çorum’da yaşayan nüfusa daha iyi hizmet vermek, sosyal yapının belirlenmesi, verilecek hizmetin detaylarının tespiti, şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi gibi amaçlarla sosyal doku analiz çalışması başlattı. Sosyal Doku Analizi hanelere gidilerek yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yerel yönetimler kentsel gelişimine katkı sağlayan, bu gelişimi de yönlendiren kurumlardır diyen Belediye Başkanı Zeki Gül, “hayata geçirdiğimiz projelerde olduğu gibi şehrimizin gelecekle ilgili vizyonunu, icraat ve projeksiyonlarını da şehrimizde yaşayan halkımızın kanaat ve isteklerini dikkate alarak belirliyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri, talepleri bizim için son derece önemli. Biz katılımcı belediyeciliğin gerektirdiği şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız her faaliyetten hemşehrilerimizi haberdar ederek hizmetlerin sahiplenilmesini ve bu şekilde şehirdeki aidiyet hissinin güçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gül, “Bu çalışma şehrimizde yaşayanlar arasında da bir iletişim köprüsü kuracak. Yapılan her hizmetin Çorum halkı tarafından sahiplenilmesi ve hizmetlerin korunması konusunda da önemli bir katkı sağlayacak. Sosyal Doku Analiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre vatandaşlarımızın önceliklerini tespit edeceğiz. Böylece belediyemizin kaynaklarını daha noktasal ve vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda kullanılmış olacağız” dedi.

Sosyal Doku Analizi ile Çorum’da ikamet eden vatandaşların demografik yapısının da tespit edileceğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “eğitim ve kültür, engellik bilgileri, hanede kaç kişi yaşadıkları, hanenin toplam geliri, iletişim bilgileri, sosyal yardım ihtiyacı ve mahallelerin sorunları tespit edeceğiz. Anketle mevcut belediye hizmetlerinin halka yansıması, halkın müşterek dilek, istek, sorun ve beklentilerinin belirlenmesi ve uygulamalarında bunların dikkate alınarak kalıcı ve sağlıklı çözümler geliştirip uygulanmasını amaçlıyoruz. Diğer taraftan Anayasamızın amir hükümleri arasında yer alan sosyal devlet ilkesinin yerel yönetimlerdeki uygulamasını sağlamak için günlük yaşantısında sıkıntılarla karşılaşan ancak bu sıkıntılarını kimseyle paylaşamayan ve yetkililere ulaşmada çekingen davranan kişileri bizzat yerinde tespit edeceğiz. Tespit ettiğimiz eksikliklerin, problemlerin imkânlarnispetinde giderilmesini hedefliyoruz. Sosyal Doku Analiz Projesi, sahip olduğu teknolojik alt yapı sayesinde istatistiki veriler üretecek, üretilen bu veriler sayesinde ihtiyaca uygun sosyal projelerin daha hızlı ve daha verimli uygulanmasına imkan sağlayacak. Daha sonra gerçekleştirileceğimiz pek çok sosyal proje için gerekli verileri de toplama imkanına sahip olacağız” dedi.

12 Eylül 2018
176 kez görüntülendi