Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Bayat Mahallesi, 4617 ada, 17 nolu parselde plan değişikliği

Bayat Mahallesi, 4617 ada, 17 nolu parsel için;

4617 ada, 17 nolu parsel “Akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu” olarak planlanmış ve Emsal: 0.30, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 28426) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 28427) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/145 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ