Basın Açıklaması

Son günlerde gündeme gelen bir kaçak inşaatla ilgili bu açıklama zaruri hale gelmiştir. Öncelikli şu hususu altını çizerek belirtmek isteriz ki bahse konu inşaat hiçbir siyasi parti ile ilişkili değildir. İnşaat bir şahsa ait olup, bu şahsın ismini buradan açıklamayı uygun bulmuyoruz.

Kadeş Barış Meydanına bakan bir kaçak bina ile ilgili ilk işlemimizi yaklaşık altı ay önce yani 07.10.2019 tarihinde gerçekleştirdik. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz bu tarihte bahse konu inşaatta incelemelerde bulunmuş, plan ve projeye aykırılık bulunduğunu belirleyerek bu durumu tutanak altına almıştır.

İnşaat sahibi inşaat projesine uyması noktasında uyarılmıştır. İnşaat sahibi gerekli düzenlemeleri yaptığını beyan ettikten sonra da teknik personelimiz tarafından bina incelenmiş eksikliklerin giderilip giderilmediği yerinde kontrol edilmiştir. Yapılan  inceleme sonucunda 17.02.2020 tarihinde inşaat sahibinin müracaatı üzerine yapı kullanım belgesi tanzim edilmiştir. Yapı kullanım belgesinin verilmesinden sonra inşaat sahibi plan ve projeye aykırı olarak ilave bölümler oluşturduğu yine teknik personelimiz tarafından tespit edilerek 23.03.2020 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Sonrasında ise Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz inşaatta ikinci kez mühürleme işlemi gerçekleştirmiştir. Konu Belediye Encümenine havale edilmiş, haftanın her Perşembe günü toplanan Belediye Encümeni de 26.03.2020 tarihinde toplanmış ve bahse konu inşaat sahibine 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesi uyarınca 85 bin 284 TL 20 KR imar para cezası uygulamasına karar vermiştir.

Ayrıca 15 gün içerisinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine, getirilmediği takdirde de binanın imara aykırı kısımlarının yıkılmasına, yıkım bedelinin inşaat sahibinden tahsiline ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırılmıştır.

Ez cümle, Belediyeler kanunla belirlenen yetki ve sorumlulukları uygulamakla yükümlüdür. Şehrimizde Belediye yetkileri hususunda olan tüm konularda kanun ve sorumluluklar baz alındığı gibi imar konusunda da inşaat sahibinin ismine ve sıfatına bakılmaksızın kanunun gereği uygulanmaktadır. Bu durum bugün bu şekilde olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kanunlardan aldığımız sorumluluk ve hemşehrilerilerimizden aldığımız yetki ile Çorum’umuza daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz.

 

Çorum Belediyesi

Basın Birim

30 Mart 2020
342 kez görüntülendi