Bahçelievler Mahallesi,171 ada, 68 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi,171 ada, 68 nolu parselin yaklaşık 6.200 m²’ lik kısmı Belediye Hizmet Alanı (Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Bina- Hayvan Hastanesi) olarak planlanmış, 68 nolu parsel ile park olarak planlı kalan kısmın kullanım kararı ise Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 13694,5) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 13696,5) değişikliği teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.12.2020 tarih ve 172 sayılı BMK kararı Meclisce onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

 

15 Aralık 2020
197 kez görüntülendi