Bahçelievler Mahallesi, 2182 ada, 17 parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 2182 ada, 17 parsel için;

Parselin yapılaşma koşulları Emsal: 4.00, Yençok: 24.50 metre yapılaşma koşullarında Özel Sağlık Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılaşmaya ilişkin diğer hükümler korunması şeklinde  hazırlanan hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,28) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,33)  değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.02.2019 tarih 25 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.02.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

13 Şubat 2019
160 kez görüntülendi