Bahçelievler Mahallesi 189 ada, 7 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi 189 ada, 7 nolu parselin kullanım kararı İlkokul Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmiş, İlkokul Alanı olarak planlı kısmın komşu parsellerden 4 metre, yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi  şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19768779) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19803326), 10.06.2020 tarih 49 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  15.06.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Haziran 2020
352 kez görüntülendi