Ayarık Mevkii Park Alanından Yol İşaretlenmesi Plan Değişikliği

Ayarık Mahallesi,3026 adanın 3026 adanın kuzey ve batısı kısmında adaya paralel olarak uzanan 10.00 m. genişlikte yol ; ayrıca 3026 adanın kuzeyinde yaklaşık 2000 metrekarelik park alanı olarak planlı kısmın TAKS: 0.16 KAKS: 0.32 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlanması; Plan notlarına ise “Konut alanında 06.07.2021 tarih 115 Sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen plan hükümleri geçerlidir.” hükmü eklenmesi şeklinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP:19826378) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19153026) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 08.09.2021 tarih ve 145 sayılı BMK   ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

15 Eylül 2021
42 kez görüntülendi