Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Ayarık Mahallesi, 999 ada 7 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 999 ada 7 nolu parsel için;

999 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulları değiştirilerek; Taks: 0.25, Emsal (KAKS): 0.75 olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin doğu cephesindeki yola olan yapı yaklaşma mesafesi 3.00 metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,17) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,12) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/141 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ