Ayarık Mahallesi, 3040 nolu adanın yakın çevresinde yol planlanması

Ayarık Mahallesi, 3040 nolu adanın yakın çevresine yönelik olarak  hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında 3040 nolu adanın güney, batı ve kuzey cephelerine 7 metrelik yol işaretlendiği görülmektedir. Fakat İmar Komisyonunca yapılan incelemede 3040 nolu adanın güney cephesine işaretlenen yolun kaldırılmasının ve batı cephesine işaretlenen 7 metrelik yolun adanın güneyinde bulunan 15 metrelik yola bağlanmasının ulaşım açısından daha uygun olacağı ve 3040 nolu adanın güneyinde oluşan yaklaşık 2000 m²’lik alanın çevresi ile uyumlu olacak şekilde Taks: 0.10. Kaks: 0.32, Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı işaretlenmesinin plan bütünlüğü açısından daha uygun olacağı görülmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 3/b bendine istinaden plan değişikliği sınırları içerisinde yol ve konut alanı işaretlenmesinden dolayı azalan yaklaşık 3668 m² lik yeşil alan için 3819 nolu adanın güneyine yaklaşık 3883 m² lik yeşil alan ilave edildiği ve ilave nüfusun ihtiyacı olan yeşil alanın 3819 nolu adanın güneyinde işaretlenen park alanında karşılandığı, oluşturulan konut alanı için plan notlarına “04.04.2017 tarih 65 Sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen plan hükümleri geçerlidir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklindeki  1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19060117) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19844815) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.08.2020 tarih 92 sayılı BMK kararı ile Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.08.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ağustos 2020
197 kez görüntülendi