Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parselde plan değişikliği

Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parsel için;

Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parselin Emsal: 1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. Ayrıca plan notlarına; “Bu plan onaylandığı tarihten önceki mevcut yapılarda çekme mesafesi şartı aranmayacak olup yeni yapılarda çekme mesafelerine uyulacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesi hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 28424) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 28425), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.09.2017 tarih 08/139 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.09.2017 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ