Ahmediye Köyü, 121 ada, 16 nolu parselde plan değişikliği

 

Ahmediye Köyü, 121 ada, 16 nolu parsel için:

Parselin batısında yer alan kısmı E:0.30 Yençok:6.50 metre yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu, doğusunda kalan yaklaşık 5340 m²’lik alan ise E:0.50 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmış olan kısım için çevreyolundan 25.00 metre, komşulardan 10’ar metre, Ticaret Alanı olarak planlı kısım için ise çevreyolundan 25.00 metre, kuzey sınırından 5.00 metre, doğu ve batı sınırından ise 10’ar metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması şeklinde Şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 40247,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 40248,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.12.2019 tarih 143 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.12.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Aralık 2019
176 kez görüntülendi