Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Kentsel Donatı Alanı ve yeni İskilip yolu civarında

Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Kentsel Donatı Alanı(Kömür, Odun, Tüp vb. Ürünler için Depolama ve Satış Alanları), Konut Alanı, Park, İlkokul ve Yol olarak planlı olduğu, plan sınırları içerisinden İskilip Karayolunun geçtiği ve alanı fiziki olarak ikiye ayırdığı ve İskilip Karayolu üzerinde özel mülkiyete ait imar ve kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Samsun-Ankara Karayolu üzerinde projesi tamamlanan katlı kavşağın imar planına işlendiği,

İskilip Karayolunun kuzeyinde kalan kısmında;

 • Bazı yollarda düzenleme yapıldığı,
 • 2419 ada 96 ve 97 nolu parselde işaretli bulunan yaklaşık 0.67 hektarlık İlköğretim Alanının yaklaşık 0.79 hektarlık Orta Okul Alanına dönüştürüldüğü,
 • Ada formlarının ve yolların yeniden düzenlendiği görülmektedir.

İskilip Karayolunun güneyinde kalan kısmına;

 • 3140, 3141, 3142 ve 3143 nolu yapı adalarının 18. Madde uygulaması yapılarak güney batıya kaydırılmaları için yaklaşık 1.95 hektarlık Taks: 0.35, Kaks: 1.75, ayrık nizam 5 kat, yapılaşma koşullarına sahip konut alanı işaretlendiği,
 • Yaklaşık 12,32 hektarlık alanın Taks: 0.25, Kaks: 1.00, Yençok: 5 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak işaretlendiği,
 • Yaklaşık 3,90 hektarlık alanın Emsal:0.50, Yençok:2 kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı işaretlendiği,
 • Yaklaşık 0,07 hektarlık alanın Emsal:1.00 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşuluna sahip ASM (Aile Sağlığı Merkezi) işaretlendiği,
 • Yaklaşık 0.85 hektar İlköğretim Alanı, 0.17 hektar Anaokulu Alanı ve 0.24 hektar Cami Alanı işaretlendiği,
 • Yaklaşık 0.32 hektarlık Emsal:1.00, Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarına sahip BHA (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) işaretlendiği ve bölgenin tamamında 3.56 hektarlık Park Alanı işaretlendiği görülmektedir.    Ayrıca plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planı hükümlerine;
 1. Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan açıklama raporu ile bütündür.
 2. Emsal: 1.00, Yençok: 5 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında;
  • Taks: 0.25’dir.
  • Ön bahçe mesafesi planda gösterildiği şekilde olup, yan ve arka bahçe mesafesi 7,5 metredir.
  • Yönetmeliklere uygun olarak bodrum kat yapılabilir. Fakat bodrum katlarda bağımsız birimler tesis edilemez.
  • Çatı aralarında bağımsız bölümler tesis edilemez, Fakat son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı piyesi yapılabilir. Bu alanlar emsal hesabına dahildir.
  • Kapalı ve açık çıkmalarda yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 3. Ticaret alanlarında;
  • Minimum cephe genişliği 50 metredir.
  • Yönetmeliğe uygun olarak bodrum kat yapılabilir.
  • Yanbahçe mesafesi 5 metredir.
  • Asma kat yapılaması zorunludur.
 4. Ayrık nizam 5 kat (taks: 0.35, kaks:1.75) yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında 03.04.2015 tarih 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan hükümleri geçerlidir.

Yapılaşmaya ilişkin hükümlerde ve plan notlarında yer almayan hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir, hükümler eklenmesi şeklindeki  1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19225895) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19338723) Revizyonu teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.08.2020 tarih 93 sayılı BMK kararı ile Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.08.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Ağustos 2020
480 kez görüntülendi