Çoraklık Mahallesi, 2257 nolu adanın doğusu

Çoraklık Mahallesi, 2257 nolu adanın doğusunda bulunan 12 metrelik yolun (M. Akif Ersoy 17. Sokak) imar planındaki aksı ile zeminde ki akslarının farklı olduğu, bu nedenle yol aksının zemindeki aksa göre düzenlendiği, 12 metrelik yol (M. Akif Ersoy 17. Sokak) ile 15 metrelik yolun (M. Akif Ersoy 19. Sokak) kesiştiği noktada ASM (Aile Sağlığı Merkezi Alanı) işaretlendiği, ASM (Aile Sağlığı Merkezi Alanı) olarak işaretlenen alandan kaldırılan 640 m² yeşil alan için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 3/b bendine istinaden plan değişikliği sınırları içerisinde 640 m²’lik yeşil alan ayrıldığı görülmektedir. ASM (Aile Sağlığı Merkezi Alanı) için yapılaşma koşulları Emsal: 1.00 Yençok: 2 kat olarak, çekme mesafelerinin ise güney ve doğu cepheden 3 metre diğer cepheden ise 5 metre olarak işaretlenmesi, şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19225209) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19344226) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 80 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.
Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
252 kez görüntülendi