Üçtutlar Mahallesi, 124 ada 1 nolu parsel BHA (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)

Üçtutlar Mahallesi, 124 ada 1 nolu parselin plan değişikliği sınırları içerisinde bulunan bölümünün Cami ve Yol işaretli olduğu, Fatih Caddesinden yeni açılacak 25 metrelik yola bağlantıların daha güvenli ve kontrollü olması için 124 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 10 metrelik yolun kapatılarak cami alanına dahil edildiği ve cami alanının doğusunda yaklaşık 550 m²’lik BHA (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) işaretlendiği ve cami alanında alansal olarak azalma olmadığı görülmektedir. BHA (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) için yapılaşma koşulları Emsal: 1.50 Yençok: 2 kat olarak, çekme mesafeleri ise batı cephesinden 3 metre diğer cephelerden ise 5 metre olarak işaretlenmesi, şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19571725) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19355080) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 79 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
317 kez görüntülendi