Çöplü Mahallesi 4341 ada 2 parsel

Çöplü Mahallesi 4341 ada 2 parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan kullanım kararı Ticaret Alanı olarak değiştirilmiş olup yapılaşma koşulları Emsal: 1.00 Yençok: 11.50 metre olarak düzenlenmiştir. 4341 ada sınırları Karayolları Kamulaştırma sınırına göre revize edilmiştir. Ayrıca parselin güneyinde kanal olarak planlı kısmından 7.00 metrelik imar yolu planlanmıştır.Ek olarak plan notlarına; “4341 ada 2 parselin giriş çıkışı ve cephesi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda parselin güneyinde yer alan imar yollarından sağlanacaktır. Parselin İfraz Edilmesi durumunda min. parsel cephesi 40.00 metre olacaktır.” ve “Ticaret Alanı kullanım kararı getirilmiş alanda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilmiş olan kullanımlara ek olarak Halı Saha yapılabilir.” şeklinde plan müellifince hazırlanan, (NİP; 19294507) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19077862)  değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 77 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
453 kez görüntülendi